Svet-Stranek.cz
Ruce,nehty a pleť jsou Vaší vizitkou...
NEHTOVÉ  a KOSMETICKÉ STUDIO SISI

Etický kodex ,reklamace:Ruce,nehty a pleť jsou Vaší vizitkou...

Etický kodex ,reklamace

Etický kodex

Ve svém studiu udržuji neustále pořádek a dbám na hygienu.
Absolvovala jsem zákonem požadované vzdělání pro poskytované služby.
Nabízím konzultaci služeb se zákaznicí (kdykoliv v pracovní době).
Své zkušenosti a vzdělání stále rozvíjím na školeních,sleduji trendy doby.
Před placením za provedenou službu očekávám zhodnocení mé práce klientkou,aby případné nedostatky byly včas odstraněny a nedošlo ke zbytečnému nedorozumění.


Své klientky žádám o:

-dochvilnost,případné zpoždění (max.15min) hlásit telefonicky
-dodržování mých rad po aplikaci
-nevyndavání rukou z UV lampy během aplikace, následkem by bylo špatné
přilnutí materiálu či nedostatečné vytvrzení hmoty
-pokud onemocníte,domluvíme se na přeobjednání na jiný termín, jelikož by vaše
nemoc mohla mít vliv na přilnutí materiálu k nehtům


Reklamace

Uznání reklamace je možné do 3 dnů od provedené modeláže.Je nutné,aby zákaznice nezamlčela její zdravotní stav,alergie apod.,což by mohlo vést k nepřilnutí materiálu.


VÁŽENÉ KLIENTKY,DĚKUJI ZA POCHOPENÍ,TĚŠÍM SE NA VÁS

Nováková Soňa